Történeti emlékezet, emlékezethelyek

(olasz szakos, illetve olaszul olvasni tudó főiskolai/egyetemi hallgatók, illetve végzett tanárok számára)

 

készítette:

Falvay Dávid dfalvay@yahoo.com

 

Bevezetés:

E feladatsor segítségével a történeti emlékezet problémáját kívánjuk megvilágítani, körüljárni, különös tekintettel az emlékezethelyek fogalmára. A feladatok során internetes és nyomtatott anyagokat kell gyűjteni, azokat rendszerezni és értelmezni, s új egyéni összefoglalót készíteni.

 

A feladat:

 

A feladat elvégezhető egyéni munka keretében, valamint pár- illetve csoportmunkában is. A feladat elvégzéséhez legalább középfokú szintű olasz nyelvtudás, valamint alapvető számítógépes ismeretek (word, internet explorer biztos használata) szükséges.

A feladat elvégzése során főképp internetes források segítségével kell adatokat gyűjteni, azokat rendszerezni, összefoglalni.

 

 

0.)    - Hogyan határozná meg a következő fogalmak egymáshoz való viszonyát: „Memoria” „Storia” „Passato.” Fogalmazza meg saját válaszát, segítségül keressen meghatározást a www.demauroparavia.it   weblapon.

 

- Írja be egy keresőmotorba (pl. www.google.it) a „luoghi della memoria” (a kereséshez használjon idézőjelet) kifejezést. Milyen találatokat kapott, s ezek milyen összefüggést mutatnak a fenti fogalmakkal?

           

 

1.)    Az utóbbi években olyan új megközelítések jelentek meg a történetírásban, amelyek teljesen új alapokra helyezik a múltról alkotott elképzeléseket. A történelem ezek szerint nem tőlünk függetlenül létező, objektív eszközökkel megismerhető és feltárható anyag, hanem a történész mesterséges konstrukciója, amely ellentétben áll az emlékezettel. Pierre Nora alkotta meg a „lieux de mémoire” (luoghi della memoria – emlékezethelyek – memory places) fogalmát. Meghatározása szerint a „luogo della memoria”: "ogni unità significativa, di natura materiale o ideale, che la volontà degli uomini o il lavoro del tempo ha trasformato in elemento simbolico di una comunità".

 

2.)     Ezt az elméleti konstrukciót Mario Isnenghi alkalmazta olasz viszonyokra az általa szerkesztett nagyszabású I luoghi della memoria: Simboli e miti dell’Italia unita c. kötetben (Laterza, 1996).

- Keressen a weben keresőmotor segítségével információt a szerzőről és a könyvről, s készítsen belőle egy fél oldalas összefoglalót word formátumban.

www.unive.it/ricerca beírni „isnenghi“

 

 

3.)    Isnenghi emlékezethelyként nem csupán konkrét helyeket (műemlékek, történeti események helyszínei) vizsgál, hanem (mint az alcím is mutatja) olyan szimbólumokat, intézményeket, történeti személyiségeket, amelyek a kollektív történeti emlékezet fontos csomópontjaivá váltak. Isnenghi kötetében emlékezethelyként például ilyen címszavakat találunk: „Il tricolore”, „Monte Grappa”, „Il liceo classico”, „Piazzale Loreto”, „Le leggi razziali”, „L’impero.”

-         Válasszon ki kettőt a fenti példák közül, s keresőmotor segítségével gyűjtsön információkat a weben róla: a) milyen történeti esemény, fogalom kapcsolódik hozzá? b) hogyan kapcsolódhat a történeti emlékezet, emlékezethely fogalmához? Készítsen belőle fél-fél oldalas összefoglalót word formátumban.

-         Keressen a weben egy-egy képet a kiválasztott példákhoz, mentse a számítógépre, majd illessze be a word dokumentumba!

 

4.)    Minden nyelvkönyv tartalmaz civilizációs, kulturális és történeti elemeket is, amelyek kiegészítik az olasz nyelv oktatását.

a.       Az Ön által használt nyelvkönyv(ek)ben milyen módon jelennek meg ezek az információk, s milyen típusú feladatok, aktivitások kötődnek hozzá?  

 

b.      Milyen összefüggést lát a fenti elméleti és gyakorlati példák (memoria storica, luoghi della memoria) és a nyelvkönyvekben olvasható „elementi di civiltà” között?

 

c.       Az előző feladatban készített összefoglalókhoz és képekhez alkosson két-két, diákok számára kiadható feladatot!

 

 

Általános linkgyűjtemény mai olasz civilizáció társadalom vizsgálatához (2005 ősz)

 

Történelem, társadalom, civilizáció:

www.cronologia.it általános történeti áttekintés

 

http://www.italiadonna.it/ társadalom, történelem,

 

www.romacivica.net/anpiroma/larepubblica/repubblica.htm Olaszország 1945 utáni története

www.sapere.it/tca/minisite/storia/storia_italia/  Itália története 1815-től napjainkig, sok kép, évenkénti felosztás

 

http://www.storiainrete.com/ Online folyóirat a 20. századi történelemről

 

http://www.matura.it/appunti_tesine/appunti_tesine_57.htm Olasz érettségi tételekhez készült, általában jó minőségű összefoglalók

 

Emlékezet, 70-es évek:

http://www.animamia.net/JANIMA_CONTENTS/JANIMA_COSE/JANIMA_COSE.HTML

 

Filozófia, társadalomelmélet:

http://www.emsf.rai.it/ a RAI fikozófiatudományi multimediális enciklopédiája, például történeti emlékezet, nemzeti identitás.

 

Történelem és könnyűzene

www.galleriadellacanzoneitaliana.org Egy évszázad történelme a dalokon, az emlékeken és a divaton keresztül

 

www.regosa.com/JSentimental/JSentimental.html a 30-as 40-es évek dalai

 

http://digilander.iol.it/starax/canzone.html történeti dalok idnulók, főleg a fasiszta időszakból

 

            Politika, kormányzat:

http://www.governo.it/ Az olasz kormány hivatalos honlapja

 

Online könyvtárak, levéltárak, katalógusok::

http://www.bachecauniversitaria.it/link/biblioteche_online.htm  olasz és európai online könyvtárak és könyvtárkatalógusok

 

www.sbn.it  Az összes olasz könyvtár központi katalógusa

 

http://www.bibliotecarudiano.it/archivi.htm Az online olasz és nemzetközi levéltárak linkgyűjteménye